top of page

Välkommen till terapikompetens.se! 

Här samlar vi info om forskning om kompetensutveckling för personer som arbetar med psykologisk behandling. Forskningen bedrivs på Kompetenscentrum för Psykoterapi (KCP) vid Karolinska Institutet. 

Öppna böcker

Ett urval av publikationer från gruppen

7 december 2023

PSPQ - Ett instrument för att kartlägga handledningspreferenser

Oftast beskrivs klinisk handledning som en intervention för att höja kompetensen hos behandlare. Men hur korresponderar det mot behovet? Har handledningen andra funktioner och hur förhåller sig de till varandra? Målet med den här studien var att skapa ett instrument som gör det lättare för handledare och behandlare att snabbt identifiera vilka handledningsbehov som är störst. Instrumentet kallas Psychotherapists Supervision Preferences Questionnaire (PSPQ) och har, som studien visar, bra psykometriska egenskaper.

11 oktober 2023

Patienters perspektiv på terapeutbeteenden som bidragit till misslyckade behandlingar

Tänk om vi skulle kunna hitta en uppsättning riktigt toxiska terapeutbeteenden som vi vet leder till oönskade terapiresultat - då skulle vi ju kunna se till att terapiutbildning, handledning och andra kvalitetssäkrande funktioner fokuserar på att eliminera den typen av beteenden. Där är vi inte än, men den här studien är ett steg på vägen.

4 februari 2023

CTS-R 4: Ett nytt verktyg för att bedöma behandlarkompetens vid KBT

Alla som har kodat kompetens utifrån CTS-R har nog haft upplevelsen av att många items överlappar en hel del. Går det att dela in den i fyra bredare items istället?

14 juni 2022

Vad är bra handledning och hur mäter vi det?

ESSA - Ett beteendebaserat kodningsinstrument för att
bedöma handledares följsamhet och kompetens

8 april 2022

Låg självupplevd kompetens predicerar stress och utmattning hos behandlare

Visst är det stressigt när man inte vet hur man ska göra? I den här studien väcker vi frågan om en väg att gå för att minska problemet med stress och utmattning är att aktivt jobba för att stärka den upplevda kompetensen hos terapeuter.

26 mars 2020

SCED-studie: Handledning höjer kompetensen

Går det att få effekt på observatörskodad kompetens som följd av att terapeuter får handledning? Ja, i alla fall om man strukturerar upp den som i den här studien verkar det som.

24 maj 2018

Systematisk översikt: Handledningens effekter på behandlare och patienter

Vilka studier har försökt mäta kopplingen mellan handledning, terapeutisk kompetens och patientutfall på ett sätt som är metodologiskt okej? Här sammanställer vi resultaten

Om  
Oss

Vi som arbetar med de här projekten och studierna inom handledning, kompetensutveckling och stöd för personer som arbetar med psykologisk behandling tillhör avdelningen Kompetenscentrum för Psykoterapi (KCP) som är en del av Centrum för Psykiatriforskning (CPF) inom avdelningen för Klinisk NeurovetenskapKarolinska Institutet. 

KCPs uppdrag är att är att genom samarbete mellan Region Stockholm och Karolinska Institutet tillgodose behovet av och vidareutveckla utbildningar i psykoterapi på olika nivåer. 

OM VÅR FORSKNING

Vårt övergripande fokus i forskningen är den kliniska behandlaren/terapeuten. Vi försöker identifiera och utveckla metoder som stärker både kompetens och resiliens hos personer som arbetar med psykologisk behandling. Just nu har vi fokus på primärt fyra områden: 

 

1. Utvärdera olika format av klinisk handledning, bl.a. live-handledning

 

2. Identifiera och systematisera kliniska utmaningar vid arbete med
psykologisk behandling 

 

3. Identifiera egenskaper och faktorer som utmärker särskilt skickliga terapeuter,
dvs. faktorer som har ett samband med bättre terapiresultat

 

4. Utvärdera och utveckla metoder för hur vi mäter psykoterapeutisk kompetens

Bild Sven Alfonsson.jpeg

SVEN ALFONSSON

fil. dr., med. dr.
leg. psykolog
leg. psykoterapeut

CV-bild SImon Fagernäs.jpg

SIMON FAGERNÄS

doktorand
leg. psykolog

TOBIAS LUNDGREN

docent
leg. psykolog

Tobias Lundgren Bild.png

ÅSA SPÄNNARGÅRD

leg. psykolog
leg. psykoterapeut

Åsa Spännargård_edited.jpg
Maria Beckman Bild 2_edited.jpg

MARIA BECKMAN

med. dr. 
leg. psykolog
leg. psykoterapeut
specialist psykologisk behandling

ULRIKE MAAß

fil dr. Univeristy of Potsdam
leg. psykolog

 

EMMA HÖGBERG RAGNARSSON

doktorand 
leg. psykolog
 

Emma Högberg Ragnarsson_edited.jpg

OSAME SALIM

doktorand 
leg. psykolog

Örebro Universitet
 

KONTAKTA OSS

Tack för ditt meddelande!

bottom of page