top of page

Patienters perspektiv på terapeutbeteenden som bidragit till misslyckade behandlingar

Huvudförfattare: Sven Alfonsson

11 okt. 2023

Tänk om vi skulle kunna hitta en uppsättning riktigt toxiska terapeutbeteenden som vi vet leder till oönskade terapiresultat - då skulle vi ju kunna se till att terapiutbildning, handledning och andra kvalitetssäkrande funktioner fokuserar på att eliminera den typen av beteenden. Där är vi inte än, men den här studien är ett steg på vägen.

En påtagligt stor andel av personer som gått i psykologisk behandling har upplevt att det inte lett till någon väsentlig förbättring. Vissa upplever till och med att de försämrats på grund av behandlingen och många avslutar behandlingen i förtid på grund av missnöje.

 

I den här studien intervjuade vi 24 patienter som hade under de senaste två åren upplevt misslyckade behandlingar. Målet var att identifiera beteendemönster, egenskaper eller faktorer hos terapeuten som ökar risken för olika former av behandlingsmisslyckanden. En kartläggning av toxiska terapeutfaktorer har potential att förbättra utbildning, handledning och kvalitetssäkring av terapeuter. 

Analysen av de 24 intervjuerna visade att det gick att gruppera terapeutfaktorerna i 13 underkategorier tillhörande fyra övergripande grupper:

(a) Negativa egenskaper hos terapeuten (oflexibel, oengagerad, oempatisk, osäker) ​

(b) Oprofessionalitet (tillgjord/imiterad, bryta personliga gränser, bryta sekretess, vara icke-transparent) 

(c) Inkompetens (ostrukturerad, dålig förståelse/dålig förmåga att bedöma/kartlägga, låg kunskapsnivå, passivitet) 

(d) Dålig personkemi (dålig match mellan terapeuten och patienten) 

Resultaten indikerar att terapeuter behöver ha goda interpersonella färdigheter, god teoretisk kunskap och teknisk expertis, kunna ha en god etisk och moralisk känslighet samt vara engagerade i sina patienter (på rätt sätt och på lagom nivå).  Vissa kategorier som identifierades är ganska abstrakta (t. ex. oengagerad) och kan kräva en hel del tid och ansträngning för att utveckla för varje enskilt terapeut. En annan grupp kategorier var mer uppenbart olämpliga beteenden som terapeuter bara inte får göra (t. ex. bryta sekretessen). 

Den här studien är den första av flera vi publicerar på temat negativa terapeutfaktorer. Kommande studier kommer fokusera på att kvantitativt validera resultaten från den här studien och utveckla metoder för att förebygga/motverka negativa terapeutbeteenden.  


bottom of page