top of page

Systematisk översikt: Handledningens effekter på behandlare och patienter

Huvudförfattare: Sven Alfonsson

24 maj 2018

Vilka studier har försökt mäta kopplingen mellan handledning, terapeutisk kompetens och patientutfall på ett sätt som är metodologiskt okej? Här sammanställer vi resultaten

Det empiriska stödet för positiva effekter av klinisk handledning är inte helt tydligt. I den här systematiska översikten gick vi igenom befintlig forskning på området för att få klarhet i frågan. Vi identifierade 4103 publicerade artiklar på området men endast 133 av dom uppfyllde våra kriterier för en första granskning. Av dessa 133 var det endast 5 artiklar som uppfyllde kriterierna för att gå vidare till den slutgiltiga analysen. Av dessa fem artiklar visade endast en som med adekvat vetenskaplig metodik kunde påvisa en positiv effekt av handledning på behandlares kompetens. I artikeln diskuterar vi implikationer av våra resultat, bland annat det framträdande behovet av bättre vetenskaplig metodik i handledningsforskning inom området för psykologisk behandling. Vi belyser också potentialen i live-handledning eftersom det hanterar några av de inbyggda hinder för optimal inlärning som traditionella handledningsmetoder innefattar.


bottom of page