top of page

SCED-studie: Handledning höjer kompetensen

Huvudförfattare: Sven Alfonsson

26 mars 2020

Går det att få effekt på observatörskodad kompetens som följd av att terapeuter får handledning? Ja, i alla fall om man strukturerar upp den som i den här studien verkar det som.

En ganska stor portion forskning indikerar att klinisk handledning i många fall inte leder till ökad kompetens. En kritik mot den tidigare forskning på området har varit att handledningen är för ostrukturerad, inte särskilt inriktat på specifika kompetenser och inte använder sig av inspelat sessionsmaterial. Därför undersökte vi iden här studien huruvida strukturerad och målinriktad KBT-handledning som använder inspelat sessionsmaterial kan höja observerbar kompetens, vilket resultaten visade att det gjorde. Utöver det visade det sig att behandlarna hade en positiv upplevelse av att få mer aktiv handledning, exempelvis att få öva på att rollspela eller göra konkreta övningar under handledningstillfällena.


bottom of page