top of page
Öppna böcker

Senaste nytt 
- Ett urval av våra publikationer

o

Läs mer
g

Hur överens är vi när vi bedömer kvalitet av handledning? - Interbedömarreliabilitet i instrumentet short-SAGE

Om vi ska kunna accelerera forskningen på handledning behöver vi ha instrument som kan mäta handledningskvalitet på ett bra sätt där samstämmigheten mellan olika bedömare måste vara acceptabel. Hur står sig Short-Sage här?

38

Patienters upplevelser av vilka faktorer hos terapeuten som ökar risken för misslyckade behandlingar

Ibland glömmer vi bort att vi har en av de mest värdefulla informationskällorna rakt framför näsan - slutkunden! I psykoterapins värld är ju det patienten, och därför har vi i den här studien intervjuat patienter som haft negativa terapiupplevelser. Vi ville försöka få fatt i deras upplevelser av vad det var terapeuten gjorde mindre bra för att se om det gick att identifiera gemensamma teman. Hittade vi något? Jodå.

3

Vilka handledningsbehov har psykologer? Studien bakom PSPQ

Handledning för att bli skickligare? Handledning för att bli mindre stressad? Handledning för att bli sedd, hörd, lyssnad på? Handledning för att reflektera? Läs mer om studien bakom instrumentet "Psychotherapists Supervision Preferences Questionnaire (PSPQ)"

3g

Låg självupplevd kompetens predicerar stress och utmattning hos behandlare

Visst är det stressigt när man inte vet hur man ska göra? I den här studien väcker vi frågan om en väg att gå för att minska problemet med stress och utmattning är att aktivt jobba för att stärka den upplevda kompetensen hos terapeuter.

bottom of page