top of page
< Tillbaka

g

Hur överens är vi när vi bedömer kvalitet av handledning? - Interbedömarreliabilitet i instrumentet short-SAGE

Om vi ska kunna accelerera forskningen på handledning behöver vi ha instrument som kan mäta handledningskvalitet på ett bra sätt där samstämmigheten mellan olika bedömare måste vara acceptabel. Hur står sig Short-Sage här?

Hur överens är vi när vi bedömer kvalitet av handledning? - Interbedömarreliabilitet i instrumentet short-SAGE
bottom of page