top of page
< Back

Systematisk översikt: Handledningens effekter på behandlare och patienter

Vilka studier har försökt mäta kopplingen mellan handledning och patientutfall på ett sätt som är metodologiskt okej? Vad visar resultaten från dessa?

Systematisk översikt: Handledningens effekter på behandlare och patienter
bottom of page