top of page
< Back

SCED-studie: Handledning höjer kompetensen

Går det att få effekt på observatörskodad kompetens som följd av att terapeuter får handledning? Ja, i alla fall om man strukturerar upp den som i den här studien verkar det som.

SCED-studie: Handledning höjer kompetensen
bottom of page