top of page
< Back

Låg självupplevd kompetens predicerar stress och utmattning hos behandlare

Visst är det stressigt när man inte vet hur man ska göra? I den här studien väcker vi frågan om en väg att gå för att minska problemet med stress och utmattning är att aktivt jobba för att stärka den upplevda kompetensen hos terapeuter.

Låg självupplevd kompetens predicerar stress och utmattning hos behandlare
bottom of page