top of page
< Back

Patienters upplevelser av vilka faktorer hos terapeuten som ökar risken för misslyckade behandlingar

Ibland glömmer vi bort att vi har en av de mest värdefulla informationskällorna rakt framför näsan - slutkunden! I psykoterapins värld är ju det patienten, och därför har vi i den här studien intervjuat patienter som haft negativa terapiupplevelser. Vi ville försöka få fatt i deras upplevelser av vad det var terapeuten gjorde mindre bra för att se om det gick att identifiera gemensamma teman. Hittade vi något? Jodå.

Patienters upplevelser av vilka faktorer hos terapeuten som ökar risken för misslyckade behandlingar
bottom of page