top of page

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT FÅ LIVE-HANDLEDNING?

Under våren 2022 kommer det vara möjligt att prova hur det är att få live-handledning inom ramen för en ny studie.

Handledning vid psykologisk behandling har länge använt en modell där behandlare och handledare träffas och behandlaren berättar om utmaningar kopplat till olika patientärenden för att få råd och stöd. Det är dock osäkert hur verksam denna form av handledning verkligen är. En alternativ handledningsmetod är livehandledning där handledaren istället följer terapisamtalet i realtid, via en webkamera, och sedan ger feedback direkt till behandlaren, antingen skriftligt via en läsplatta eller muntligt via trådlösa hörsnäckor. Denna typ av handledning verkar vara lovande för att leda till verkliga inlärningseffekter, men är ännu relativt ovanlig.

Vårt team ska nu försöka undersöka olika aspekter av live-handledning och till våren 2022 kommer du ha möjlighet att få uppleva metoden inom ramen för en studie. Du genomför en behandling med en patient och får livehandledning av en av KCPs kompetenta handledare, helt utan kostnad för dig eller din arbetsgivare.  

Bild: Schematic structure of bug-in-the-eye (BITE) supervision according to Jakob, Weck, and Bohus (2013, p. 173).
 
Jakob, M., Weck, F., & Bohus, M. (2013). Live supervision: From the one-way mirror to video-based online supervision.
Verhaltenstherapie, 23, 170–180. DOI:10.1159/000354234.

SCED

ÄR DU HANDLEDARE ELLER BEHANDLARE OCH VILL VARA MED I EN STUDIE OM HANDLEDNING I KLINISK MILJÖ?

Vi är i förberedelsefasen för en studie där vi ska undersöka olika aspekter av handledning ute i den kliniska verkligheten. Vi vill bland annat utvärdera hur olika format för handledning fungerar för olika utmaningar.

bottom of page